Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

WE ARE IN THE NEWSPAPER !!

The local newspaper wrote about us and the Europian Qulity Label we 've got!!
We are all very proud of it!!!
See it for yourselfe!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου