Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

WE LEARN ABOUT RIGHT BRUSHING !!!

A dentist came in our school to teach us how to brush our teeth in the right way

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου